Takomläggning och fönsterbyte i Grundsund på skaftö

Takomläggning inkl nytt takfönster, vindskivor mm Fönsterbyte av alla fönster, nya plåtar utvändigt. Fasaden skall blästras och målas på nytt.