Nybyggnation av anebyhus i uddevalla/utby.

Nybyggnation av Anebyhus i utby, Uddevalla