Altanbyggnation i Uddevalla. Även en ny entretrappa

Ny entretrappa och altan efter att huset dränerats.